ODTÜ Kuzey Kıbrıs ODTÜ KKK, TC ve KKTC'nin daveti üzerine başlatılan bir yükseköğretim projesidir. ODTÜ KKK’nın eğitim kalitesi, 50 yıllık birikime sahip ODTÜ tarafından garanti edilmekte, mezunlarına uluslararası düzeyde kabul gören ODTÜ diploması verilmektedir. http://kkk.odtu.edu.tr/

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun Güneş Santrali Baharda Faaliyete Geçiyor

« Geri
|

Kampusun Enerji İhtiyacının Dörtte Birini Karşılayacak

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun 

Güneş Santrali Baharda Faaliyete Geçiyor

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun 1 MW’lık foto-voltaik güneş enerjisi santrali önümüzdeki ilkbaharda faaliyete geçiyor. Ertek ve Solar Povver Konsorsiyumunun üstlendiği Güneş Enerjisi Santrali kurulumu için gerekli tüm malzemeler yıl sonuna kadar KKTC’ye gelecek ve Şubat ayı sonlarında da kurulum tamamlanacak. Güneş Santrali, KKTC Elektrik Kurumu (KIBTEK)’in onayının ardından üretime başlayacak ve yüklenici firma iki yıl süresince tesisi işletecek. Bu süre içinde ihale aşamasında verilen enerji üretim miktarı taahhüdünün yerine getirilip getirilmediği denetlenecek.

BÖLGE COĞRAFYASINA ÖRNEK OLACAK

Bir yıl boyunca yapılan ölçümler ve modellemeye dayalı hesaplamaların, Kampus dahilindeki güneş enerjisi potansiyelinin dünyada kurulu güneş enerjisi santrallerinin ortalama veriminin iki katına yakın olduğunu gösterdiğini belirten ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Turgut Tümer, "Bu proje birçok bakımdan katkı sağlayacak kritik öneme sahiptir. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren Kampusun enerji gereksiniminin dörtte birine yakınını bu santralden elde ederek enerji harcamalarımızda önemli bir tasarruf sağlamayı bekliyoruz. Bu üretim tesisi aynı zamanda, ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri (SEES) Yüksek Lisans Programı arasında işbirliği ile yapılacak araştırmalar için de çok önemli bir altyapı oluşturacaktır” dedi.

Prof. Tümer, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun temiz enerji, çevre ve sürdürülebilirlik konularında yürüttüğü eğitim, araştırma ve toplumsal farkındalık yaratma çalışmalarının bir parçası olarak başlatılan bu projenin sadece KKTC’de değil, bölge coğrafyasında da bir örnek teşkil edeceğini ve karbon salınımını azaltarak ekolojik dengeye katkıda bulunacağını belirtti.