Hizmetler

KURUMSAL İLETİŞİM PAZARLAMA İLETİŞİMİ
CEO İletişim Yönetimi
Marka Yönetimi
Kavram ve Konu Yönetimi Etkinlik Yönetimi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ürün ve Hizmet Lansmanları
Kriz İletişimi Roadshow
Medya İlişkileri Medya İlişkileri
İç İletişim Çizgi Altı Tasarım Hizmetleri
İçerik Danışmanlığı Doğrudan Pazarlama
Medya Eğitimi Databank Yönetimi
Sosyal Medya Yönetimi (SMM) Sosyal Medya Yönetimi (SMM)
Yatırımcı İlişkileri Sponsorluk Yönetimi
Kamuoyu Oluşturma Bayi ve Network İlişkileri
Yayıncılık Fuar İletişimi

Basın Odası